För att få undertext och EPG på de svenska kanalerna gör du följande:

 1. Menu
 2. Inställningar
 3. System
 4. Automatisk Språk och ljudval
 5. Ange Svenska under:
  Audio språkval 1
  Undertext språkval 1
  EPG språkval 1
 6. Tryck på OK!