Satellit Abonnemang

Detta är för dig som redan har en Dreambox eller andra alternativa Enigma2 boxar, såsom Zgemma, Vu etc. Med detta paket får du en fil av oss som du lägger in i din box.