Hur söker man efter comhems kanaler i OpenPli ?

För att göra det så enkelt så möjligt bör man först installera ett plugin som heter Cable Scan om den inte redan finns installerad.
För att se om den redan finns installerad går du in på:

 1. Menu
 2. Inställningar
 3. Kanalsökning
 4. Kabelskanning
  Om Kabelskanning finns i listan fortsätter du nedan för att söka kanalerna.
 5. Frekvens: 290
  Symbolhastighet: 6875
  Modulering: QAM256
  HD-lista: Ja
  Aktivera auto kabelskanning: Ja
 6. Sök genom att trycka på OK!

För att installera Cable Scan plugin går du in på:

 1. Menu
 2. Plugins
 3. Ladda ner plugins (Grön knapp)
 4. Systemplugins
 5. Cablescan
 6. Efter installationen finns den under kanalsökning.