Dessa instruktioner är skrivna för 410, men är liknande på andra modeller.

OBS! Dessa instruktioner är endast tillför egen införskaffade boxar, våra startpaket kommer färdigkonfigurerade och ska INTE genomgå dessa instruktioner

1. Koppla in allting och starta boxen
2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran
3. Boxen startar om efter uppdateringen
4. Gå till Settings och sedan till Network
5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box)
6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast
UDPXY Server:
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshifting: Off
Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den
och ställ in följande inställningar:

Portal URL: http://mag.dreamhost.iptv.uno:8080/c
Portal Manager: Off
Use Web portal: Whole System
API Mode: MAG

Sedan trycker du på Apply.

OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON

MAC Adressen du skrev ner använder du när du söker Provkonto eller vill aktivera ditt abonnemang.
Se till att Stava rätt när du skriver ner den annars kan de ta upp till 3 dygn för oss att korrigera detta.

Skicka MAC Adressen per mail till [email protected] för att Aktivera ditt startpaket eller
när du begär ett provkonto

GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:

Inne i en kanal:
Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D
MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv
Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings
Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal